Contact

Vertrouwenscontactpersoon

Melding aan de vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie

In voorkomend geval kunnen klachten over seksuele intimidatie of seksueel misbruik direct worden doorgegeven aan de vertrouwenscontactpersoon van de FOG, Mevrouw Femke Verschuur – van der Meer, MSc. Zij is te bereiken via email: femkeverschuur@gmail.com
De vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degene die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken. Indien u per mail contact opneemt geef dan duidelijk aan op welke tijdstippen en op welke manier de contactpersoon contact met u kan opnemen.