Graduaties

Nieuwe stijl graduaties

Bij Long Fu Losser hanteren we vanaf 2014 een nieuwe stijl voor graduaties. Voor het behalen van een hogere graduatie worden er m.u.v. de gele en zwarte banden geen examens meer afgenomen. De leraren bekijken het hele jaar door welke leerlingen zichzelf naar een hoger niveau ontwikkeld hebben. Daarnaast zal er worden gekeken naar de aanwezigheid en inzet van de leerling. Op basis van hun bevindingen zullen de leraren onaangekondigd een aantal malen per jaar nieuwe graduaties uitreiken.

Deze nieuwe stijl, waarbij iedere les een onderdeel van het ‘examen’ is, kent een aantal voordelen:

  • Geen examenstress
  • Geen momentopname
  • Geen tijdverspilling aan examentrainingen

Het snel en vlak voor het examen aanleren van de benodigde technieken om een examen te halen is dus niet meer mogelijk. De ontwikkeling wordt het hele jaar beoordeeld en hierbij zijn de inzet en aanwezigheid tijdens de lessen belangrijke factoren die bij de beoordeling meewegen.

Let op! Het bovenstaande geldt niet voor de Kids. Bij deze groep wordt er per band een examen afgelegd.

Gele band examen

Voor het behalen van de gele band moet de leerling examen doen. Tijdens dit examen zal worden beoordeeld of de leerling de basis van het Shaolin Kempo voldoende beheerst. Deze examens worden vooraf aangekondigd. De minimale leeftijd voor het behalen van de gele band is elf jaar.

Zwarte band en overige Dan graden

Als Shaolin Kempo vereniging zijn wij aangesloten bij de Shaolin Kempo Bond. Een van de afspraken die met de bond gemaakt zijn, is dat alle examens voor Dan graden door een examencommissie van de bond afgenomen worden. Hiermee wordt de kwaliteit van het Shaolin Kempo in Nederland gewaarborgd. Alle Dan graden worden door de SKB in een register opgenomen.